Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pridelenie súpisného čísla

PRIDELENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA

Povinnosť vlastníka budovy je mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom.Tabuľku so súpisnom čísle obdrží žiadateľ od obci bez poplatku, žiadateľ tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom na vlastné náklady. 

ZÁPIS STAVBY DO KATASTRA
  • dokončená/nová stavba: obec vydá oznámenie o pridelení súpisného čísla na základe žiadosti stavebníka + zameranie adresného bodu, právoplatné kolaudačné rozhodnutie
  • ak   kolaudačné  rozhodnutie  alebo  užívacie  povolenie  k stavbe  nadobudlo   právoplatnosť   do 1. októbra 1976, stavba sa zapíše na základe oznámenia obce, kedy bola stavba skončená, aké jej bolo pridelené súpisné číslo a kto bol jej stavebníkom.
STAVBA POSTAVENÁ PO ROKU 1976

Ak žiadatelia nevlastnia kolaudačné rozhodnutie u stavby postavenej po roku 1976, je potrebné:

  • požiadať stavebný úrad o vydanie dodatočného povolenia na stavbu
  • ​prípadne doklad o nadobudnutí stavby do vlastníctva (napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, resp. v prípade staršej stavby osvedčenie stavby podľa §104 zákona číslo 50/1976 Zb., prípadne iný doklad o nadobudnutí práv k stavbe, napr. právoplatné rozhodnutie o dedičstve, kúpna zmluva, ktorej vklad bol povolený katastrálnym úradom)

 Konanie o dodatočnom povolení stavby sa vykoná ak stavebný úrad zistí, že stavba bola postavená bez stavebného povolenia.

Obec v danom prípade pre stavby postavené po roku 1976 nevydá oznámenie o súpisnom čísle. Vlastník stavby musí spolupracovať so stavebným úradom a zlegalizovať stavbu!

STAVBA POSTAVENÁ PRED ROKOM 1976
  • V prvom rade by mal vlastník zistiť, kto bol stavebník (zistiť to môže na katastrálnom úrade – a tom kto bol vlastník pozemku a príp. nehnuteľnosti, čestné prehlásenie žiadateľa, doklad o platení dane z nehnuteľnosti za dané obdobie, rozhodnutím o prípustnosti stavby vydanej pred rokom 1976, príp. čestnými prehláseniami svedkov o postavení stavby pred rokom 1976). Ak sa nezistí kto bol stavebníkom je potrebné čestné prehlásenie + doložiť vyhlásenie svedkov.
  • Zameranie adresného bodu
  • ​Kúpnopredajné zmluvy zmeny majiteľov
ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLO

Ak bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby, obec vydá oznámenie o zrušení súpisného a orientačného čísla

  • Žiadosť o zrušenie súpisného a orientačného čísla .
  • Právoplatné búracie povolenie alebo doklad o odstránení stavby

Ak nebolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby, údaje o stavbe sa vymažú na základe návrhu, ktorého prílohou je potvrdenie stavebného úradu alebo obce, že stavba neexistuje a obec vydá aj Oznámenie o zrušení súpisného čísla 

 

Vybavuje: Žiadosť  spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte : Obecný úrad Dolná Ždaňa
Poplatok : bez poplatku
Lehota vybavenia : 30 dní

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla Veľkosť: 23.4 kB Formát: docx Dátum: 15.6.2022
Čestné vyhlásenie k žiadosti o súpisné číslo k stavbe postavenej pred rokom 1976 Veľkosť: 13.1 kB Formát: docx Dátum: 15.6.2022
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby Veľkosť: 15.6 kB Formát: docx Dátum: 15.6.2022