Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dokumenty hlavného kontrolóra obce

Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podľa ustanovenia § 18 d ods. 2 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení podlieha :

a) obecný úrad,
b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s obecným majetkom alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) osoby, ktorým boli z rozpočtu obce poskytnuté účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór obce postupuje pri výkone svojej činnosti podľa zásad vyplývajúcich z ustanovení zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov a zák.č.10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
NÁVRH-plánu-kontrolnej-činnosti-1-polrok-2020 Veľkosť: 274.7 kB Formát: pdf Dátum: 29.3.2022
NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2021 Veľkosť: 273.1 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2022
NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2021 Veľkosť: 273.2 kB Formát: pdf Dátum: 30.3.2022
NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2022 Veľkosť: 275.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.4.2022
NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 2. polrok 2022 Veľkosť: 275.7 kB Formát: pdf Dátum: 21.6.2022
NÁVRH plánu kontrolnej činnosti 1. polrok 2023 Veľkosť: 276.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.11.2022