Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

JDS Dolná Ždaňa

Základná organizácia Jednota dôchodcov Slovenska (ZO JDS) v našej obci bola založená dňa 30.7.2003

Prípravný výbor k založeniu organizácie bol:

Jozef Búci
Emília Glezgová
Filoména Búciová
Anna Hunáková

Na členskej schôdzi dňa 30.7.2003 boli zvolení členovia výboru:

Emília Glezgová
Filoména Búciová
Viera Nemčoková
Anna Hunáková

Revízna komisia:

Emil Kasan

Doplňujúce členky revíznej komisie:

Anastázia Matušková
Terézia Glezgová

boli zvolené na členskej schôdzi konanej dňa 27.2.2004.

ZO JDS mala na začiatku 22 členov. 29.12.2006 na členskej schôdzi bola v doplňujúcich voľbách do výbru ZO JDS zvolená Mgr. Kristína Sýkorová.

30.4.2007 odstúpila z funkcie predsedníčka Emília Glezgová zo zdravotných dôvodov. Funkciu predsedníčky prevzala Mgr. Kristína Sýkorová a vykonáva ju dodnes.

Činnosť našej organizácie je zabezpečovaná pre svojich členov výborom organizácie a je zameraná predovšetkým na príjemné posedenia, zábavu, kultúrnu činnosť a výlety.

Výbor ZO JDS tvoria títo členovia:

Mgr. Kristína Sýkorová, predseda
Anna Hunáková, podpredseda
Filoména Búciová, tajomník
Viera Nemčoková, pokladník
Jolana Rafaelisová

revízna komisia:
Ananstázia Matušková
Terézia Glezgová
Emil Kasan

K dnešnému dňu máme 35 členov. Naša členská základňa sa k budúcemu roku rozrastie o 6 členov.

Pri ZO JDS pracuje spevácka skupina SENIOR, ktorá sa pravidelne zúčastňuje regionálnych a krajských súťaží speváckych súborov. Okrem toho pravidelne vystupuje pri rôznych oslavách konaných v našej obci, v prípade pozvania aj mimo nej. Členovia sa pravidlne stretávajú v roku na výročnej členskej schôdzi vo februári, na oslave Dňa matiek v máji, na posedení pri guláši v auguste, na oslave mesiaca úcty k starším v októbri a rok zakončia vianočným posedením.

Každú stredu môžeme využiť kúpeľnú liečbu v hoteli Termál vo Vyhniach, ktorú nám poskytuje sponzor Ing. Bohumil Glezgo.

Navštívili sme divadelné predstavenia – Národné divadlo Bratislava, Divadlo JG.Tajovského vo Zvolene. Zúčastnili sme sa poznávacích zájazdov: Bratislava, Vysoké Tatry, 2x Poľsko.

Zúčastnili sme sa okresných a krajských plesov konaných okresnými a krajskými organizáciami JDS.

Spolupracujeme s družobnou organizáciou JDS vo Vyhniach.

Naša ZO JDS je otvorená pre všetkých seniorov našej neveľkej obce Dolná Ždaňa, ktorí si chcú svoje dni na dôchodku vylepšíť, spestriť a zabaviť sa.

 

ZO JDS v roku 2016

Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 25.2.2015 do funkcie predsedu bol zvolený Ing. Miroslav Rafaelis.

Výbor ZO-JDS tvoria títo členovia:
predseda: Ing. Miroslav Rafaelis
podpredseda: Mgr. Kristína Sýkorová
tajomník: Gabriela Ružičková
pokladník: Jana Beňová
predseda rev. komisie: Filoména Búciová
členovia rev. komisie: Terézia GlezgováAnastázia Matušková
členovia výboru: Emil Kasan, Terézia ZigováAnna Ružičková

Naša ZO mala v roku 2016 48 členov. ZO JDS nadviazala družbu so speváckou skupinou POŽITAVAN zo Žitavian. Každoročne sa stretávajú pri rôznych kultúrnych podujatiach v Dolnej Ždani a v Žitavanoch.

Rok 2016 bol bohatý na rôzne kultúrne a športové akcie, ktorých sa naši členovia zúčastnili. Po výročnej členskej schôdzi konanej dňa 26.2.2016 pripravili okresnú prehliadku speváckych súborov, ktorá sa všetkým prítomným páčila. Zaujala krásnym interiérom, za čo vďačíme p. Tatiane Víglaskej, ale aj prezentáciou 6 speváckych súborov:
SENIOR z Dolnej Ždane
LIPIE z Hornej Ždane
NEVÄDZA z Prestavĺk
POŽITAVAN zo Žitavian
VYHNIANKA z Vyhní
SENIORI OPTIMISTI zo Žiaru nad Hronom
Programom nás sprevádzala moderátorka Mgr. Lýdia Rafaelisová, členka našej ZO JDS, ktorá svojím vycibreným slovom dodala punc a dôstojnosť celej prehliadke.

Naša obec oslávila 23. júla 2016 625 rokov od svojho založenia. Do programu Rok na dedine sa zapojila aj naša spevácka skupina SENIOR so zaujímavou scénkou PRIADKY.

V auguste sme nechýbali na tradičných Dolnoždánskych dožinkách. Zo športových akcií to bol výstup na Dolnoždánsku skalu 7. mája a 21. mája okresné športové hry v Hornej Ždani.

Najbližšia akcia ktorej sa naši členovia zúčastnili bola akadémia pri príležitosti 95. nedožitých narodenín našej rodáčky, spisovateľky Eleny Čepčekovej, ktorá sa konala 29. januára 2017. Opäť sa stretneme 3. februára na výročnej členskej schôdzi, na ktorej vyhodnotíme a svoju činnosť za uplynulé obdobie a naplánujeme si ďalšie akcie, ktoré sa uskutočnia v tomto roku.