Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Stavebná agenda

Stavebné konanie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Potrebné doklady:

  • žiadosť o stavebné povolenie,
  • prílohy podľa tlačiva žiadosti o stavebné povolenie.

Vybavuje: Stavebný úrad v Žiari nad Hronom, VI. poschodie OÚ

Ing. Marcela Malíková, tel.: 045/678 71 49, e-mail: marcela.malikova@ziar.sk

  Pondelok

7:30 - 15:30

  Utorok

nestránkový deň

  Streda

7:30 - 15:30

  Štvrtok

nestránkový deň

  Piatok

nestránkový deň

     Počas nestránkových dní (utorok, štvrtok a piatok) bude kancelária na 6. poschodí č. 89 –Ing.  Marcela Malíková- slúžiť ako PODATEĽŇA (stavebníci budú môcť podať svoje žiadosti, podnety, návrhy a pod.)To znamená, že vstup na stavebný úrad pre stavebníkov bude zabezpečený cez túto kanceláriu. Sídlo stavebného úradu je na Námestí Matice slovenskej v Žiari nad Hronom č 8 (biely dom).

 

Drobné stavby

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

  • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
  • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

Za drobné stavby sa považujú aj

  • stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
  • oplotenie,
  • prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
  • nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod,
  • reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2.

Vybavuje:  Obecný úrad Dolná Ždaňa, obec@dolnazdana.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Veľkosť: 76.5 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Žiadost o predlzenie platnosti stavebného povolenia Veľkosť: 34.5 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Žiadost o povolenie pripojenia pozemnej komunikacie Veľkosť: 37.5 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Žiadost o povolenie na vjazd z miestnej komunikácii Veľkosť: 35 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Žiadosť o povolenie - užívanie MZZO Veľkosť: 47.5 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Jednoduchý technicky popis Drobnej stavby Veľkosť: 22.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.6.2022
Ohlásenie drobnej stavby - plynová prípojka Veľkosť: 36.5 kB Formát: doc Dátum: 14.6.2022
Žiadosť o vyjadrenie k vybudovaniu žumpy Veľkosť: 15.4 kB Formát: docx Dátum: 14.6.2022
Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vodnej stavby-studne Veľkosť: 15.9 kB Formát: docx Dátum: 14.6.2022