Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj

SÚBOR
Dátum: 14.05.2024
Autor: OÚ Dolná Ždaňa
Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ strategického dokumentu Okresný úrad Banská Bystrica, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, predložil Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), podľa §5 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia zóna Banskobystrický kraj"

Oznámenie je zverejnené na webovej stránke:
https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-zona-banskobystricky-kraj
a je  zverejnené aj na web stránke obce a prístupné verejnosti na Obecnom úrade v Dolnej Ždani  od 14.05.2024 – 29.05.2024,  do ktorého môžete nahliadnuť , robiť  výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente
„Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Banskobystrický kraj“ do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené elektronicky na adresu : oszp.bb@minv.sk, alebo poštou na adresu:
Okresný úrad Banská Bystrica
odbor starostlivosti o životné prostredie
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica


Podľa § 63 zákona je možné v prípade potreby vykonať konzultácie počas celého procesu
posudzovania vplyvov strategického dokumentu na základe vopred dohodnutého termínu.
Miesto konania konzultácie: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné
prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica, po telefonickom kontakte na č. tel: 048/4306308.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Program na zlepšenie kvality ovzdušia Veľkosť: 861.8 kB Formát: pdf Dátum: 14.5.2024