Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku Obce Dolná Ždaňa

SÚBOR
Dátum: 17.11.2023
Autor: OÚ Dolná Ždaňa

Návrh VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh VZN_o_miestnych_daniach_12023 Veľkosť: 301.4 kB Formát: pdf Dátum: 17.11.2023