Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Povinnosti vlastníka malej čistiarne odpadových vôd

SÚBOR
Dátum: 16.10.2023
Autor: OÚ Dolná Ždaňa

Zverejnenie oznámenia

Podľa § 53 ods. 2 vodného zákona vlastník malej ČOV je povinný vykonávať raz za rok bez diaľkového monitoringu a raz za dva roky s diaľkovým monitoringom technickú revíziu a výsledky týchto revízií odovzdávať do 30. januára nasledujúceho roka orgánu štátnej vodnej správy ( s platnosťou od 1.1.2023). Vlastník malej ČOV je povinný odstrániť nedostatky v lehote do 60 dní od vykonanej technickej revízie. Technickú revíziu vlastník malej ČOV uskutočňuje prostredníctvom revízneho technika. Revízny technik je oprávnená osoba s osvedčením na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV. Zoznam revíznych technikov na kontrolu stavu a funkčnosti malej ČOV je zverejnený a bude priebežne aktualizovaný na stránke Ministerstva životného prostredia SR, sekcia vôd (https://www.minzp.sk/voda/male-cistiarne-odpadovych-vod-do-50-eo/). Podľa § 80f vodného zákona - vlastník malej ČOV povolenej podľa doterajších predpisov je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy o zosúladenie povolenia na osobitné užívanie vôd na vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd alebo do podzemných vôd podľa § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona so znením účinným od 1. januára 2022 do 1. januára 2024. Zodpovednosť za nesplnenie podmienok prevádzky a užívania malej ČOV podľa znenia účinného od 1. januára 2022 nesie jej vlastník.

Viac v prílohe........

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o povinnosti vlastníka malej ČOV Veľkosť: 21.1 kB Formát: html Dátum: 16.10.2023