Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Dátum: 29.05.2023
Autor: OÚ Dolná Ždaňa
Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Výzva pre vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

                                                            v y z ý v a

všetkých vlastníkov, nájomcov a správcov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným, dôsledným a predovšetkým včasným odstraňovaním burín, aby nedošlo k ich šíreniu na okolité pozemky. Zaburinenie pozemkov ohrozuje ekologickú stabilitu územia, následne poškodzuje a degraduje poľnohospodársku pôdu a sťažuje jej obhospodarovanie. Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor bude plnenie tejto povinnosti počas vegetačného obdobia dôsledne kontrolovať a v prípade zistenia zaburinenia poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho pozemku, môže uložiť pokutu fyzickej osobe v zmysle § 25 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 330.- EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi v zmysle § 26 zákona 220/2004 Z.z. do výšky 33 200,- EUR.