Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Návrh VZN , ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa

SÚBOR
Dátum: 21.11.2022
Autor: OÚ Dolná Ždaňa
Návrh VZN , ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa

Návrh VZN

v zmysle §6 ods.3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení predkladáme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Dolná Ždaňa , ktorým sa určujú výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Dolná Ždaňa

Podľa §6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh VZN č.2-2022 o čiastočnej úhrade v MŠ Veľkosť: 399.5 kB Formát: pdf Dátum: 21.11.2022